15 mei 2016 19:00 uur

Cantatedienst mei

Bach / Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten! BWV 172
Bach / Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf, BWV 226
Bach / Fantasia super ‘Komm Heiliger Geist’ BWV 651

Laurenscantorij & Laurensorkest
Martha Bosch - sopraan
Annette Vermeulen - alt
Arco Mandemaker - tenor
Henk Neven - bas
Hayo Boerema - orgel
Wiecher Mandemaker - dirigent
Bert Kuipers - voorganger

Laurenskerk, Rotterdam


Cantate 172 is een vrolijke Pinkstercantate, de eerste die Bach voor dit grote feest schreef. Zoals we gewenst zijn betekent feest bij Bach: trompetten en pauken.
Bach componeerde deze cantate in 1714 te Weimar, als derde van de reeks maandelijkse cantates waartoe zijn promotie tot concertmeester van het hoforkest hem verplichtte. Evenals de eerste twee (BWV 182 en 12) zal de tekst zijn geschreven door de Konsistorialsekretär en hofpoëet Salomon Franck in wiens libretto's nog hoofdzakelijk aria's en geen recitatieven op vrije teksten voorkwamen. Bach besluit in deze cantate de door Franck voorgestelde bijbeltekst als recitatief te beschouwen.

Bach schreef het motet Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf in oktober 1729 voor de begrafenis van Prof. Johann Heinrich Ernesti (1652-1729), docent Poëzie aan de Leipziger universiteit. De akademische begrafenisdienst vond plaats in de universiteitskerk St. Pauli, waardoor instrumenten aan de uitvoering van het motet mochten deelnemen, wat bij begrafenisplechtigheden in Bachs gemeentelijke Thomas- en Nicolaikirche verboden was.
De joviale Ernesti, die de muziek zeer was toegewijd en met wie Bach op goede voet had gestaan, heeft waarschijnlijk zelf de hand gehad in de tekstkeuze voor het motet: geen treur- of rouwtekst maar een troostvolle en bemoedigende, hoewel enigszins leerstellige tekst uit Romeinen 8:26-27.

(E.van Hengel)

Hayo Boerema opent deze pinkstercantatedienst met het Leipziger koraal Komm, heiliger Geist, Herre Gott. De toonzetting plaatst de melodie in de pedaalpartij, terwijl de bovenstemmen op de eerste lijn van het koraal variëren. 
(Wikipedia)

 

Toegang vrij, collecte na afloop.

contact

Laurens Vocaal
Postbus 21264
3001AG Rotterdam
06 410 79 452
info @ laurensvocaal.nl (spaties verwijderen)
IBAN NL93 ABNA 0640 7556 66

contactformulier