20 maart 2022 19:00 uur

Laurenscantorij & Laurensorkest
Wiecher Mandemaker - dirigent
Nienke Oostenrijk - sopraan
Annette Vermeulen - alt
Arco Mandemaker - tenor
Samuel Wong - bas
Harold Schorren - voorganger
Hayo Boerema - orgel

Laurenskerk, Rotterdam

Begin je week met Bach! Zijn cantates plaatsen wij in hun oorspronkelijke context, ingebed in een kerkdienst. De cantatediensten duren een uur en zijn gratis toegankelijk, met collecte na afloop. Iedereen kan even tot rust komen in de prachtige, monumentale sfeer van de Laurenskerk.

Aanmelden hoeft niet meer. Controleer kort van tevoren deze pagina nog een keer om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

De collecteopbrengsten zijn geheel bestemd voor Oekraïne.

Als u zelf niet aanwezig kunt zijn, maar wel uw bijdrage wilt overmaken, dan kunt u dit doen op NL29 INGB 0002 4012 18 t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam, met de omschrijving "Cantatedienst: Hulp aan Oekraïne", zodat we een compleet beeld krijgen van deze inzamelingsactie vanuit alle verschillende kanalen. Let op: dit is dit keer dus niet het rekeningnummer van ons als koor.

> statement Wiecher Mandemaker

> liturgie

contact

Laurens Vocaal
Postbus 21264
3001AG Rotterdam
06 410 79 452
info @ laurensvocaal.nl (spaties verwijderen)
IBAN NL93 ABNA 0640 7556 66

contactformulier