culturele anbi

Laurens Vocaal is door de Belastingdienst aangemerkt als een cultureel algemeen nut beogende instelling. Deze culturele ANBI-status wordt door de overheid gestimuleerd met aantrekkelijke fiscale regelingen. Zo is het mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder dat er belasting over hoeft te worden betaald.

schenkingen fiscaal aantrekkelijk

In de Geefwet is een extra giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen opgenomen. Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling levert een extra belastingvoordeel in de inkomstenbelasting. U mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000 van de aan culturele instellingen gedane giften.

Geeft u bijvoorbeeld € 100 aan Laurens Vocaal, dan kunt u bij uw belastingaangifte € 125 in aftrek brengen. Hierbij geldt er een maximum van 1250 euro aan extra aftrek waardoor de fiscale voordelen beperkt blijven tot schenkingen van in totaal maximaal € 5000.

Betreft uw gift een gewone gift dan heeft u wel te maken met een drempel en een maximum voor aftrek van giften. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de Belastingdienst.

Betreft uw gift een periodieke gift, dan gelden deze drempel en maximum niet. Deze giften zijn altijd aftrekbaar. Met ingang van 2014 heeft de overheid de regels voor periodieke giften versoepeld: periodieke giften niet langer in een notariële akte te worden vastgelegd. Er is alleen een door beide partijen getekende schenkingsovereenkomst nodig. Ook voor deze giften geldt de 25% extra giftenaftrek. Een periodieke gift wordt aangegaan voor ten minste 5 jaar. Download hier de overeenkomst periodieke schenking en de toelichting hierop. Als u het formulier thuisgestuurd wilt krijgen, dan kunt u contact opnemen met onze zakelijk leider.

Aanvullende informatie is te verkrijgen via:
- Belastingdienst
- algemene informatie ANBI

Bereken uw fiscale voordeel bij een periodieke schenking met behulp van deze schenkcalculator.

naam en contactgegevens stichting

Laurens Vocaal
Postbus 21264
3001 AG Rotterdam
info@laurensvocaal.nl
06 410 79 452

kamer van koophandel

RSIN: 802992973
KvK-nummer: 41132636

doelstelling van de stichting laurens vocaal

De stichting heeft als doel:
- het waarborgen van de Rotterdamse Bach-traditie;
- het bieden van een hoogwaardig cultureel aanbod op muzikaal gebied, in het bijzonder van koormuziek van de 15e tot en met de 21e eeuw;
- een zo breed mogelijk publiek interesseren in en laten kennismaken met koormuziek;
- en het bieden van een podium voor het doorontwikkelen van muzikaal talent in de regio Rotterdam–Den Haag.

bestuurderssamenstelling

Zie "Over ons"

beleidsplan

Ons beleidsplan kunt u hier downloaden als pdf.

beloningsbeleid

Downloaden als pdf

actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Downloaden als pdf

standaardformulier publicatieformulier grote ANBI's 2022

Downloaden als pdf

standaardformulier publicatieformulier grote ANBI's 2021

Downloaden als pdf

standaardformulier publicatieformulier grote ANBI's 2020

Downloaden als pdf

financiële verantwoording 2019

Balans 31 december 2019 (toelichting)
Staat van baten en lasten 2019 (toelichting)

financiële verantwoording 2018

Balans 31 december 2018 (toelichting)
Staat van baten en lasten 2018 (toelichting)

financiële verantwoording 2017

Balans 31 december 2017 (toelichting)
Staat van baten en lasten 2017 (toelichting)

financiële verantwoording 2016

Balans 31 december 2016 (toelichting)
Staat van baten en lasten 2016 (toelichting)

financiële verantwoording 2015

Balans 31 december 2015 (toelichting)
Staat van baten en lasten 2015 (toelichting)

financiële verantwoording 2014

Balans 31 december 2014 (toelichting)
Staat van baten en lasten 2014 (toelichting)

financiële verantwoording 2013

Balans 31 december 2013 (toelichting)
Staat van baten en lasten 2013 (toelichting)

contact

Laurens Vocaal
Postbus 21264
3001AG Rotterdam
06 410 79 452
info @ laurensvocaal.nl (spaties verwijderen)
IBAN NL93 ABNA 0640 7556 66

contactformulier